T. J. Sokol LIBUŠ - závody v atletice PD JULISKA 5.6.2011

Výsledkové listiny ze závodů kategorie rodiče a dětinejmladší žactvopředškolní děti.
V neděli 5. června 2011 se na stadionu Dukly Praha na Julisce konal již tradiční Pražský společný závod v atletice předškolních dětí pořádaný Pražským sdružením Sport pro všechny a Pražskými sokolskými župami ČOS. Soutěžilo se v několika disciplínách - skok do dálky, hod míčkem, běh na 10 nebo 20 m a vytrvalostní běh na 100 nebo 150 m. Za T. J. Sokol Libuš závodili tito cvičenci - kategorie rodiče a děti: Zuzana Fritshková s tatínkem se umístila na 5-6. místě (z 45 dívek), kategorie předškolní děti chlapci: Martin Fritshka, Václav Nádvorník, Filip a Matěj Kopecký - družstvo se umístilo na krásném 3. místě, kategorie předškolní děti dívky: Simona Jakubská, Aneta Rákosníková, Tereza Králová - družstvo obsadilo 6. místo. V kategorii nejmladší žactvo nás potkala veliká smůla, kdy těsně před závodem onemocněli 3 ze 6 přihlášených závodníků (Eda Fojtíček, Michal Jára a Daniel Salač) a do závodů tak nastoupilo o 1 člena oslabené mix družstvo ve složení: Jakub Kačer, Jiří Král a Anna Nádvorníková - družstvo se umístilo na 5. místě a Anna Nádvorníková získala navíc bronzovou medaili v jednotlivcích (z 56 dívek)!
Na schůzi župy Jana Podlipného ve středu 9.6.2011 byly ještě vyhlášeny výsledky a předány diplomy a medaile za župu Jana Podlipného (vyhodnotilo se pořadí jen dětí z naší župy), kde Václav Nádvorník a Anna Nádvorníková získali medaili zlatou, Jirka Král a Zuzanka Fritschová stříbrnou, Jakub Kačer bronzovou.
Většina reprezentantů Sokola Libuš se nedělního klání zúčastnila jako nejlepší z těch, kteří během května při pravidelném cvičení předškoláků závodili v atletických disciplínách a 23.5. pak byli, podle výkonů, odměněni medailemi kovovými nebo čokoládovými.
Děkuji všem našim závodníkům a jejich rodičům za reprezentování jednoty a taktéž cvičitelkám Sokola Libuš, které se na přípravě dětí na závody podílely. Velký dík patří i cvičiteli Vladimíru Šilhavému, který obětavě byl celý den na stanovišti u skoku dalekého jako rozhodčí i Marii Kočové, která se společně s Janou Vlkovou starala o závodící děti z naší jednoty.
 
kategorie rodiče a děti (děti ročník narození 2007)
IMGP5644.JPG
IMGP5644.JPG
JulRD001.JPG
JulRD001.JPG
JulRD003.JPG
JulRD003.JPG
IMGP5648.JPG
IMGP5648.JPG
IMGP5696.JPG
IMGP5696.JPG
 
kategorie nejmladší žactvo (ročník narození 2004)
JulRD002.JPG
JulRD002.JPG
DSC05113.JPG
DSC05113.JPG
DSC05114.JPG
DSC05114.JPG
DSC05116.JPG
DSC05116.JPG
DSC05123.JPG
DSC05123.JPG
 
IMGP5665.JPG
IMGP5665.JPG
DSC05121.JPG
DSC05121.JPG
DSC05126.JPG
DSC05126.JPG
DSC05127.JPG
DSC05127.JPG
DSC05130.JPG
DSC05130.JPG
 
IMGP5654.JPG
IMGP5654.JPG
2011_007.JPG
2011_007.JPG
IMGP5681.JPG
IMGP5681.JPG
   
 
DSC05131.JPG
DSC05131.JPG
DSC05133.JPG
DSC05133.JPG
2011_011.JPG
2011_011.JPG
2011_013.JPG
2011_013.JPG
XSC05136.JPG
XSC05136.JPG
 
kategorie předškolní děti (ročník narození 2005, 2006)
DSC05139.JPG
DSC05139.JPG
DSC05141.JPG
DSC05141.JPG
2011_020.JPG
2011_020.JPG
DSC05145.JPG
DSC05145.JPG
DSC05146.JPG
DSC05146.JPG
 
2011_021.JPG
2011_021.JPG
DSC05157.JPG
DSC05157.JPG
DSC05158.JPG
DSC05158.JPG
DSC05167.JPG
DSC05167.JPG
DSC05170.JPG
DSC05170.JPG
 
2011_033.JPG
2011_033.JPG
2011_035.JPG
2011_035.JPG
2011_036.JPG
2011_036.JPG
2011_039.JPG
2011_039.JPG
DSC05173.JPG
DSC05173.JPG
 
Fotografie pana Nádvorníka
Fotografie pana Kačera
 
Stránku připravila: Jana Vlková