Aktuality (ke dni 10.8.2019)

! ! ! Nabídka pracovní pozice správce od 1.7.2019 se služebním bytem - více informací ! ! !

! ! ! Hledáme cvičitele (-lku) pro vedení cvičení všestrannosti mladší a starší žactvo (úterky od 17:00 do 19:00 hodin) od 19.3.2019. Bližší informace na tel. čísle 261 912 456 od 8 do 12 hodin (telefon do sokolovny) nebo 604 252 820 (náčelnice Jiřina Kolářová)
! ! ! Hledáme cvičitele (-lku) pro vedení cvičení všestrannosti - rodičů s dětmi (úterky od 16:00 do 17:00 hodin), předškolních dětí (pondělky od 16:00 do 17:00 hodin a středy od 16:30 do 17:30 hodin) od ledna 2019. Možnost vedení cvičení 1x za 14 dní. Bližší informace na tel. čísle 261 912 456 od 8 do 12 hodin (telefon do sokolovny) nebo 604 252 820 (náčelnice Jiřina Kolářová).
Informace O zásadách zpracování a ochrany osobních údajů

  29.6.-1.9.2019 Leto.jpg
Všem cvičencům přejeme příjemné prožití letních prázdnin,
co nejvíce sluníčka, zdraví, pohody a radosti z pohybu.
přeje výbor a cvičitelský sbor T. J. Sokol Libuš
Zahájení nového cvičebního roku 2019/2020 dospělí v pondělí 2.9.2019, děti v pondělí 9.9.2019 dle pravidelného rozvrhu.
Rozvrh využití tělocvičny.
po 2.9.2019 Zahájení nového cvičebního roku 2019/2020 dospělí v pondělí 2.9.2019, děti v pondělí 9.9.2019 dle pravidelného rozvrhu:
Pozvání na cvičení,
Rozvrh využití tilocvieny.
po 2.9.2019 18:00   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš
út 3.9.2019 18:00   Schůze cvičitelů T. J. Sokol Libuš
po 9.9.2019     Zahájení nového cvičebního roku 2019/2020 děti v pondělí 9.9.2019 dle pravidelného rozvrhu (dospělí již začali v pondělí 2.9.2019):
Pozvání na cvičení,
Rozvrh využití tilocvieny.
st 18.9.2019 14:00-17:00   Sokole19.jpg Sokolení - sportovně zábavná akce pro širokou veřejnost - 13. ročník. Sportovní aktivity vhodné pro všechny věkové kategorie - zajímavosti z programu: tradiční i netradiční cvičení na nářadí (malá a velká trampolína, hrazda, kruhy, žebřiny, kladina, švédská bedna), šplh, pohybové a silové testy pro děti i dospělé, hrátky pro malé, skok daleký, různé dovednosti s míčem, člunkový běh, běh slonů a další zábavné disciplíny (např. hula-hop, petang, ringo kroužky, slalom s ping-pongovým míčkem aj.).
Článek o 12. ročníku (2018)
Článek o 4. ročníku
po 7.10.2019 18:00   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš
po 4.11.2019 18:00   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš
po 2.12.2019 18:00   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš
po 9.12.2019 17:00 všichni PŘEDVÁNOČNÍ VEŘEJNÁ CVIČEBNÍ HODINA T. J. Sokol Libuš
Srdečně zveme k návštěvě širokou veřejnost... pozvánka

Účastí na akcích a na pravidelném programu nám dáváte souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů a jejich dalšího využití pro marketingové účely T. J. Sokola Libuš a pro účely publikace v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČOS. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli akce při prezenci.SAPARIA_DIK.JPG Pan Hoang Dinh Thang, generální ředitel SAPARIA, a. s., pan Karel Krůfa, starosta T. J. Sokol Libuš a pan Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš při slavnostním předávání finančního daru formou symbolického šeku před nově zrekonstruovaným vstupem do budovy sokolovny. Poděkování společnosti SAPARIA, a. s.


logo Prague Logo MŠMT Na provoz tohoto sportoviště přispívá hl. m. Praha.


Členové Sokola mohou využít nabídky firmy Addidas na nákup určitého zboží se slevou, objednávkový formulář.


Tělocvičná jednota Sokol Libuš
Adresa:  Libušská 294/129, 142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.:  +420 261 912 456
E-mail:  sokollibus@volny.cz