Aktuality (ke dni 12.9.2021)

Vzlet časopis 2. díl 2021 Podpora Sokol Libuš - žádost Informace o sokolském dění si přečtěte v časopisu VZLET číslo 2/2021, číslo 1/2021, číslo 1/2020, číslo 2/2020.

Podpora Sokol - žádost Sokolové podpořte svůj spolek - žádost všem členům Sokola Libuš o možnou úhradu spolkového ročního příspěvku na rok 2021.

Inz_cvicit_hledame.png Inzerát na cvičitele: !! Hledáme cvičitelky nebo cvičitele na pravidelné vedení cvičebních hodin dětí i dospělých. Nástup: 6. 9. 2021, bližší informace poskytne: náčelnice Jiřina Kolářová – tel. 604 252 820.

Sokolská župa Jana Podlipného založila YouTube kanál, na který se lze dostat přes webové stránky www.zpodlipneho.cz. Je možné zaslat zpracovaná videa ze sokolských akcí na e-maily: l.pokorny@zpodlipneho.cz nebo zpodlipneho@sokol.eu a videa budou na kanálu zveřejněna.
Čestné prohlášení ke stažení
po 6.9.2021     Zahájení cvičení ve škl. roce 2021 - 2022 obrázek
Zahájení nového cvičebního roku 2021/2022 děti i dospělí v pondělí 6.9.2021 dle pravidelného rozvrhu:
Rozvrh využití tělocvičny - šk. rok 2021/2022 od 6.9.2021
Čestné prohlášení ke stažení
Covid pravidla pro sportování od 1.9.2021 Pravidla pro sportování od 1.9.2021 Čestné prohlášení od 6.9.2021
Zahájení nového cvičebního roku 2021/2022 děti i dospělí v pondělí 6.9.2021 dle pravidelného rozvrhu:
Rozvrh využití tělocvičny - šk. rok 2021/2022 od 6.9.2021

Lakros pozvánka obrázek Lakros pozvánka obrázek Chceš hrát lakros? Je ti 6 let a více? Přidej se k naší partě!
Sportuj, bav se, uč se! Vybavení zapůjčíme! Těšíme se na Tebe!
- více informací: www.lakros-libus.cz,
po 4.10.2021 17:30   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš
Nabídku individuálního cvičení naleznete na https://www.sokol.eu/aktuality

Dopis starostky ČOS

cvičit můžete i doma sami - viz nabídka na instagramu (ne každému se zobrazí, někdy je nutné být registrován) https://www.instagram.com
Sokolské sportovní aktivity se nuceně přesunuly do online prostoru - především na kanál youtube (https://www.youtube.com/sokolceskaobecsokolska), kde jsou desítky videí s tipy, jak cvičit doma.

Lakros - tipy a nápady

Chceš hrát lakros? Je ti 6 let a více? Přidej se k naší partě!
Sportuj, bav se, uč se! Vybavení zapůjčíme! Těšíme se na Tebe! - více informací: www.lakros-libus.cz, letáček Lakros

Informace O zásadách zpracování a ochrany osobních údajů
Souhlas člena ČOS (Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů)
Přihláška mládež do 18 let T. J. Sokol Libuš
Přihláška dospělí T. J. Sokol Libuš
V přihláškách je upravena povinnost uvádět rodná čísla v souvislosti se zápisem sportovců do Rejstříku sportovců, který zatím vede MŠMT - na základě zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu v aktuálním znění, novelou Zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, § 3e, odst. 2, písm. c) se od 1. 8. 2019 vyplnit RČ musí.

! ! ! Hledáme cvičitele (-lku) pro vedení cvičení všestrannosti mladší a starší žactvo (úterky od 17:00 do 19:00 hodin). Bližší informace na tel. čísle 261 912 456 od 8 do 12 hodin (telefon do sokolovny) nebo 604 252 820 (náčelnice Jiřina Kolářová)

! ! ! Hledáme cvičitele (-lku) pro vedení cvičení všestrannosti - předškolních dětí (pondělky od 16:00 do 17:00 hodin) a středy od 16:30 do 17:30 hodin). Možnost vedení cvičení 1x za 14 dní. Bližší informace na tel. čísle 261 912 456 od 8 do 12 hodin (telefon do sokolovny) nebo 604 252 820 (náčelnice Jiřina Kolářová).
Leták v Sokole bezpečně
Od 5.1.2020 je nově možnost platit příspěvky T. J. Sokol Libuš bezhotovostně, na účet, více informací si přečtěte Info_bezhotov_platby_202009.doc,
výše příspěvků PLATBA_PRISP_202009.xlsx


V Sokole bezpečně - pravidla platná od 7.9.2020

Pravidla PRAVIDLA PROVOZU ve cvičebním roce 2020/2021 platná od 7. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19
Předem všem děkujeme za pochopení, vstřícnost, disciplínu a dodržování vyhlášených hygienických a bezpečnostních opatření!
Leták Lakros obrázek Metodický pokyn hygieničky ve cvičebním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
Pravidla soutěží ve cvičebním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19


Sokol gym odložen na rok 2022!
Sokolské sportovní aktivity se nuceně přesunuly do online prostoru - především na kanál youtube (https://www.youtube.com/sokolceskaobecsokolska), kde jsou desítky videí s tipy, jak cvičit doma. A to nejen pro dospělé, ale i návody na cvičení pro rodiny s dětmi (projekt „Se Sokolem do života“), případně pro středoškoláky. Speciálně pro ty, kdo sedí dlouho u online výuky či porad, vznikla série videí “Distanční výuka“ ve spolupráci s Českou středoškolskou unií.


28.11.2019 100 let Sokola Libuš a Foto_2019_11_100let_01.JPG Foto_2019_11_100let_02.JPG Foto_2019_11_100let_03.JPG Foto_2019_11_100let_04.JPG

Účastí na akcích a na pravidelném programu nám dáváte souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů a jejich dalšího využití pro marketingové účely T. J. Sokola Libuš a pro účely publikace v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČOS. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli akce při prezenci.


SAPARIA_DIK.JPG Pan Hoang Dinh Thang, generální ředitel SAPARIA, a. s., pan Karel Krůfa, starosta T. J. Sokol Libuš a pan Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš při slavnostním předávání finančního daru formou symbolického šeku před nově zrekonstruovaným vstupem do budovy sokolovny. Poděkování společnosti SAPARIA, a. s.


logo Prague Logo MŠMT Na provoz tohoto sportoviště přispívá hl. m. Praha.


Členové Sokola mohou využít nabídky firmy Addidas na nákup určitého zboží se slevou, objednávkový formulář.


Tělocvičná jednota Sokol Libuš
Adresa:  Libušská 294/129, 142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.:  +420 261 912 456
E-mail:  sokollibus@volny.cz