Aktuality (ke dni 2.7.2020)


Informace O zásadách zpracování a ochrany osobních údajů
Souhlas člena ČOS (Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů)
Přihláška mládež do 18 let T. J. Sokol Libuš
Přihláška dospělí T. J. Sokol Libuš
V přihláškách je upravena povinnost uvádět rodná čísla v souvislosti se zápisem sportovců do Rejstříku sportovců, který zatím vede MŠMT - na základě zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu v aktuálním znění, novelou Zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, § 3e, odst. 2, písm. c) se od 1. 8. 2019 vyplnit RČ musí.

! ! ! Hledáme cvičitele (-lku) pro vedení cvičení všestrannosti mladší a starší žactvo (úterky od 17:00 do 19:00 hodin). Bližší informace na tel. čísle 261 912 456 od 8 do 12 hodin (telefon do sokolovny) nebo 604 252 820 (náčelnice Jiřina Kolářová)

! ! ! Hledáme cvičitele (-lku) pro vedení cvičení všestrannosti - předškolních dětí (pondělky od 16:00 do 17:00 hodin) a středy od 16:30 do 17:30 hodin). Možnost vedení cvičení 1x za 14 dní. Bližší informace na tel. čísle 261 912 456 od 8 do 12 hodin (telefon do sokolovny) nebo 604 252 820 (náčelnice Jiřina Kolářová).
Letos je nově možnost platit příspěvky T. J. Sokol Libuš bezhotovostně, na účet, více informací si přečtěte Prisp_2020_ucet_www.doc


  1.7.-6.9.2020 DIPLOM_PD_Svet_2019_2020.png
Všem cvičencům přejeme příjemné prožití letních prázdnin,
co nejvíce sluníčka, zdraví, radosti z pohybu a těšíme se na setkání při cvičení od 7. září 2020 v libušské sokolovně.
výbor a cvičitelský sbor T. J. Sokol Libuš
Prani_leto_2020.png
po 7.9.2020 17:30   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš
po 5.10.2020 17:30   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš
po 2.11.2020 17:30   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš
út 17.11.2020     Župní akademie - T. J. Sokol Vinohrady - akce mimo sokolovnu
po 7.12.2020 17:30   Schůze výboru T. J. Sokol Libuš


28.11.2019 100 let Sokola Libuš a Foto_2019_11_100let_01.JPG Foto_2019_11_100let_02.JPG Foto_2019_11_100let_03.JPG Foto_2019_11_100let_04.JPG

Účastí na akcích a na pravidelném programu nám dáváte souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů a jejich dalšího využití pro marketingové účely T. J. Sokola Libuš a pro účely publikace v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČOS. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli akce při prezenci.


SAPARIA_DIK.JPG Pan Hoang Dinh Thang, generální ředitel SAPARIA, a. s., pan Karel Krůfa, starosta T. J. Sokol Libuš a pan Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš při slavnostním předávání finančního daru formou symbolického šeku před nově zrekonstruovaným vstupem do budovy sokolovny. Poděkování společnosti SAPARIA, a. s.


logo Prague Logo MŠMT Na provoz tohoto sportoviště přispívá hl. m. Praha.


Členové Sokola mohou využít nabídky firmy Addidas na nákup určitého zboží se slevou, objednávkový formulář.


Tělocvičná jednota Sokol Libuš
Adresa:  Libušská 294/129, 142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.:  +420 261 912 456
E-mail:  sokollibus@volny.cz